Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 464/10 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania informacji wynikającej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2010 roku według stanu na dzień 31 grudnia

Data podpisania: 2010/09/14

Data wejścia w życie: 2010/09/14


ZARZĄDZENIE NR 464/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania informacji wynikającej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2010 roku według stanu na dzień 31 grudnia
2009 r.

Na podstawie art. 24h ust. 3, 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 25c ust. 3, 6 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w zw. z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół ds. opracowania informacji wynikającej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2010 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., w składzie:

Przewodniczący:
1) Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta

Członkowie:
2) Anetta Kieszkowska – Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
3) Ewa Iwaszkiewicz-Piróg – Główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
4) Agnieszka Gawron – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
5) Paulina Grzyl-Wegner – Podinspektor w Wydziale Oświaty

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie analizy oświadczeń majątkowych,
2) sporządzenie, na podstawie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych, informacji o:
a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach.

§ 3. Termin opracowania informacji upływa z dniem 30 września 2010 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2010/09/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2010/09/15 13:11:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2010/09/15 13:11:04 nowa pozycja