Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 597/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powłoania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora - Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13 w Szczecinie

Data podpisania: 2010/11/30

Data wejścia w życie: 2010/11/30


ZARZĄDZENIE NR 597/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 listopada 2010 r.

 


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora – Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13 w Szczecinie.

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz § 3 pkt 3 lit. a procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze – kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 127/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zarządzam,
co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 575/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora – Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13 w Szczecinie, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. otrzymuje brzmienie:
„Powołuję komisję ds. naboru na stanowisko Dyrektora – Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13 w Szczecinie w składzie:


Przewodniczący
1) Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta

Członkowie:
2) Ryszard Słoka                                                             - Sekretarz Miasta
3) Grzegorz Łubian                                                          - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
4) Małgorzata Olejnik                                                      - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
5) Barbara Swica                                                             - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
6) Katarzyna Jastrzębska                                                - psycholog z Działu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Sekretarz:
1) Anetta Kieszkowska                                                   - Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/06/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2011/06/01 14:07:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2011/06/01 14:07:47 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2011/06/01 14:03:46 nowa pozycja