Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 313/10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data podpisania: 2010/06/28

Data wejścia w życie: 2010/06/28ZARZĄDZENIE NR 313/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani s. Szczepańska Jadwiga ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Serdyńska Aneta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Tymoszyńska Lidia dyrektor /wicedyrektor/
4. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kowalczuk Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Serdyńska Aneta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Szklarski Dariusz dyrektor /wicedyrektor/
4. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Klimczak Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Serdyńska Aneta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łazarz Bogdan dyrektor /wicedyrektor/
4. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Lewicka Edyta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zagubień Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Lorczak Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zagubień Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Chmiel Jacek ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Szymkowiak Grzegorz dyrektor /wicedyrektor/
4. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą
 

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Frelich Lidia ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Szymkowiak Grzegorz dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Ireneusz Markowski ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Mika Mirosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Huczko Anna Maria ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

5. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 313/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Bielatko Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kosakiewicz Piotr przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Powąska Jermina dyrektor /wicedyrektor/
4. Huczko Anna Maria ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

5. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

 


 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2010/07/13, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2010/07/13 09:20:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2010/07/13 09:20:33 nowa pozycja