Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 247A/10 w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego, lidera gminnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2010/06/01

Data wejścia w życie: 2010/06/01


ZARZĄDZENIE NR 247A/2010
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego, lidera gminnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego


Na podstawie art. 13 ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040),
w związku z § 6 ust. 5 oraz § 26 ust. 2 i 4 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010, wydanej przez Prezesa GUS Generalnego Komisarza Spisowego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Tomasza Holonę, głównego specjalistę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na zastępcę gminnego komisarza spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 2. Wyznaczam Panią Ewę Szynkowską, głównego specjalistę w Wydziale Informatyki, na lidera gminnego w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 3. Z dniem 1 czerwca 2010 r. tworzy się Gminne Biuro Spisowe celem przygotowania
i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2010 r., w składzie:
Zastępca gminnego komisarza spisowego (Kierownik Gminnego Biura Spisowego):
1) Tomasz Holona, główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Lider gminny:
2) Ewa Szynkowska, główny specjalista w Wydziale Informatyki,
Członkowie Gminnego Biura Spisowego:
3) Jolanta Majczuk, inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
4) Anna Wróbel, inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych,
5) Michał Górski, główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.

§ 4. Zadania zastępcy gminnego komisarza spisowego, lidera gminnego oraz Gminnego Biura Spisowego określa Instrukcja organizacyjna w sprawie sposobu przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego 2010, wydanej przez Prezesa GUS Generalnego Komisarza Spisowego.

§ 5. Pracami Gminnego Biura Spisowego, o którym mowa w § 3, kieruje Prezydent Miasta Szczecin jako gminny komisarz spisowy.

§ 6. Gminne Biuro Spisowe zostaje rozwiązane z dniem 3 grudnia 2010 r.

§ 7. Zobowiązuje się:
1) dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu - do zapewnienia odpowiednich pomieszczeń
w budynku Urzędu Miasta, niezbędnych środków technicznych, materiałów
biurowych oraz środków transportu w związku z realizacją prac dotyczących przygotowania i przeprowadzenia spisu rolnego.
2) dyrektora Wydziału Informatyki - do zapewnienia sprzętu informatycznego na wyposażenie Gminnego Biura Spisowego.
3) dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do współdziałania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia spisu rolnego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2010/06/01, odpowiedzialny/a: Tomasz Holona, wprowadził/a: Tomasz Holona, dnia: 2010/09/02 08:09:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Holona 2010/09/02 08:09:28 modyfikacja wartości
Tomasz Holona 2010/09/01 15:20:23 modyfikacja wartości
Tomasz Holona 2010/09/01 15:19:44 modyfikacja wartości
Tomasz Holona 2010/09/01 15:18:35 nowa pozycja