Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 103/10 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej

Data podpisania: 2010/03/12

Data wejścia w życie: 2010/03/12


ZARZĄDZENIE NR 103/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych  wydatków budżetowych Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej  w Szczecinie

Na podstawie § 23 pkt 4 Uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przekazuję Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych bieżących wydatków budżetowych między paragrafami w ramachrozdziału klasyfikacji budżetowej.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie do zmian w planie finansowym jednostki w części dotyczącej bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

§ 2. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 zarządzenia Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie informuje Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej  w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2010/03/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2010/04/13 08:36:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2010/04/13 08:36:29 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2010/04/13 08:29:28 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2010/04/13 08:25:55 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2010/04/13 08:21:49 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2010/04/13 08:18:53 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2010/04/13 08:13:27 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2010/04/13 08:12:34 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2010/04/13 08:09:45 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2010/04/13 08:09:27 nowa pozycja