Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 98/10 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo–wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2010/03/09

Data wejścia w życie: 2010/03/23


 

ZARZĄDZENIE NR 98/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 marca 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 86 ust.7 i 7a w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) zarządzam, co następuje :

 


§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2010 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo–wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom całodobowych placówek opiekuńczo–wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, określonych w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 108/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecin (Dz.Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 9, poz. 372).

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 


Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2010/04/08, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2010/04/08 10:53:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2010/04/08 10:53:00 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2010/04/08 10:50:29 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2010/04/08 10:43:48 nowa pozycja