Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 9/10 w sprawie akcji kurierskiej na terenie miasta Szczecin oraz rozplakatowania obwieszczeń

Data podpisania: 2010/01/15

Data wejścia w życie: 2010/01/15


ZARZĄDZENIE NR   9 / 10
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 stycznia 2010 r.
 
 
 
w sprawie  akcji kurierskiej na terenie miasta Szczecin oraz rozplakatowania obwieszczeń
 
 
 
             Na podstawie art. 60 ust 4 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), oraz § 17 ust, 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury  z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. Nr 122, poz. 1049, z 2009  Nr 192, poz. 1489), oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 38 /99   z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej w województwie zachodniopomorskim zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Akcję kurierską na terenie miasta Szczecin przeprowadza się zgodnie z Planem Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta Szczecin w uzgodnieniu z:
1)     Wojskowymi Komendami Uzupełnień w Szczecinie i Szczecin – Podjuchy,
2)     Komendantem Miejskim Policji – dla zapewnienia ładu i porządku w czasie trwania akcji kurierskiej.
 
§ 2. Celem akcji kurierskiej jest:
        1)  Bezpośrednie doręczenie dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 2)  Bezpośrednie doręczenie żołnierzom rezerwy dokumentów powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych  w trybie natychmiastowego stawiennictwa.
 
§ 3.1. W celu zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych oraz Prezesi Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przygotowują plany rozplakatowania obwieszczeń na administrowanym terenie.
2. Obwieszczenia wzywające osoby do stawienia się w celu doręczenia im kart powołania do czynnej służby wojskowej będą dostarczone przez Wojskowe Komendy Uzupełnień  za pośrednictwem kuriera Urzędu  Miasta.
 
§ 4. Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuję do ścisłego współdziałania z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przy wyznaczaniu pracowników do funkcji kuriera oraz przy organizacji, uruchamianiu i działaniu akcji kurierskiej.
§ 5. Wykonanie zarządzenia oraz kierowanie akcją kurierską powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 
§ 6.Środki materiałowe niezbędne do opracowania, aktualizacji oraz wyposażenia kurierów i osób funkcyjnych zabezpiecza Wydział Obsługi Urzędu.
 
§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
 
§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 284/99 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta Szczecin.
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                PREZYDENT MIASTA
 

                                                                                       Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2010/01/15, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2010/04/26 12:50:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2010/04/26 12:50:09 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2010/04/26 12:44:27 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2010/04/26 12:33:50 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2010/04/26 12:25:58 nowa pozycja