Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 601/10 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do ustalenia dzierżawców gruntów komunalnych przeznaczonych na przedświąteczną sprzedaż choinek.

Data podpisania: 2010/11/30

Data wejścia w życie: 2010/11/30


ZARZĄDZENIE NR 601/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 listopada 2010

w sprawie powołania Komisji do ustalenia dzierżawców gruntów komunalnych przeznaczonych na przedświąteczną sprzedaż choinek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31, art.33 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Do rozpatrzenia w dniu 8 grudnia 2010 r. ofert na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem na przedświąteczną sprzedaż choinek powołuję Komisję w składzie:
1) Przewodnicząca – Mirosława Niewęgłowska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2) Członek - Karina Bołzan - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
3) Członek - Alicja Prociak - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
4) Członek - Anna Lech - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, funkcję tę powierzam Pani Karinie Bołzan.

§ 2. Zadaniem Komisji będzie wybór dzierżawców terenów, na których prowadzona będzie przedświąteczna sprzedaż choinek.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2011/07/07, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Małgorzata Dobrzyńska, dnia: 2011/07/07 15:14:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Dobrzyńska 2011/07/07 15:14:51 nowa pozycja