Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 229/10 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2010 r.

Data podpisania: 2010/05/24

Data wejścia w życie: 2010/05/24


ZARZĄDZENIE NR 229/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 maja 2010 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2010 r. 


     Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz.U. Nr 28 poz.146) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                 234 355,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.


§ 2. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikami Nr 2,4.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur
wymienionych w załączniku Nr 2,4.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                             Prezydent Miasta
                                                                                                                 Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2010/05/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2010/05/28 11:08:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2010/05/28 11:08:14 nowa pozycja