Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 291/10 w sprawie Sądu Konkursowego i ustalenia Regulaminu konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy...

Data podpisania: 2010/06/22

Data wejścia w życie: 2010/06/22


ZARZĄDZENIE NR 291/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie Sądu Konkursowego i ustalenia Regulaminu konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie.

Na podstawie art. 112 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§1. 1.Powołuję Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z „Konkursem realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie”, określonych w § 2 niniejszego Zarządzenia
oraz w art.113 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), w składzie:
Przewodniczący Sądu Konkursowego:
1) Zbigniew Andruszkiewicz - Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Szczecin
Członkowie Sądu Konkursowego:
2) Małgorzata Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, Urząd Miasta Szczecin,
3) Ewa Nosek - Architekt Miasta, Wydział Rozwoju Miasta,Urząd Miasta Szczecin,
4) Elżbieta Szklarska - Główny Specjalista, Wydział Oświaty, Urząd Miasta Szczecin,
5) Jarosław Duda - Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie,
6) Marek Szymański - Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin,
7) Emilia Butkiewicz - Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin.
2. W przypadku zaistnienia przyczyn losowych uniemożliwiających wykonywanie przez członka Sądu konkursowego swojej funkcji wynikającej z niniejszego Zarządzenia zostanie powołany:
Florian Grzybowski - Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin.
3. Organizację i przeprowadzenie Konkursu zapewniają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin:
1) Sekretarz Organizacyjny konkursu - Danuta Monika Romanowicz,
2) Pomoc Sekretarza Organizacyjnego konkursu - Małgorzata Fiedczak.

§2. Sąd Konkursowy, o którym mowa w § 1. ust.1. realizuje zadania w zakresie oceny spełnienia przez Uczestników wymagań określonych w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, a w szczególności:
1) ocena prac konkursowych,
2) wybór najlepszych prac konkursowych,
3) opracowanie opinii o pracach konkursowych,
4) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
5) wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie konkursu,
6) przedstawienie wyników konkursu oraz propozycji przydziału nagród
Prezydentowi Miasta Szczecin w celu ich zatwierdzenia,
7) opracowanie zaleceń pokonkursowych do pracy ocenionej najwyżej,
8) poprowadzenie dyskusji pokonkursowej.


§3. Organizator konkursu może zasięgnąć opinii rzeczoznawców z głosem doradczym, którzy nie biorą udziału w ostatecznej ocenie prac konkursowych.


§4. Pracami Sadu Konkursowego, o którym mowa w §1.ust. 1 kieruje oraz zwołuje jego posiedzenia Przewodniczący Sądu Konkursowego.


§5. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, zgodnie z kryteriami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie oraz Regulaminie konkursu.

§6. Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 5 członków powołanego składu, w tym Przewodniczącego.

§7. Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

§8. Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa w §2 jest niezależny.

§9. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z treścią ustawy  Prawo zamówień publicznych i Regulaminu konkursu sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.
W szczególności unieważnia konkurs i zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2010/09/01, odpowiedzialny/a: T.Banach, wprowadził/a: Anna Hoffman, dnia: 2010/09/01 13:43:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Hoffman 2010/09/01 13:43:50 nowa pozycja