Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 489/10 ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Data podpisania: 2010/09/27

Data wejścia w życie: 2010/09/27


ZARZĄDZENIE NR 489/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 września 2010 r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 
 
 
            Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i  Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 34 ust. 1a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 175, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i  Nr 223, poz.1458, z 2009  r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010  r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Z dniem 28 września 2010 r. ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe dla rejonu Wyspy Puckiej i rejonu Dąbia w Szczecinie.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                       PREZYDENT MIASTA
 
                                                                                  PREZYDENT MIASTA
 
                                                                                            Piotr Krzystek
                                                        Piotr Krzystek

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2010/09/27, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2010/09/30 13:20:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2010/09/30 13:20:20 nowa pozycja