Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 480/10 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej

Data podpisania: 2010/09/23

Data wejścia w życie: 2010/09/23


ZARZĄDZENIE NR 480/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 września 2010 r.w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następującym składzie:

1. Alina Serdyńska - Przewodnicząca Wydział Oświaty
2. Anna Korchut - Członek Wydział Oświaty
3. Grażyna Stempińska - Członek Wydział Oświaty
4. Jolanta Białowąs - Członek Wydział Oświaty
5. Anna Kaczkiełło - Członek Wydział Oświaty
6 Leonarda Rożek - Członek Wydział Oświaty
7. Wioletta Zmorzyńska - Członek Wydział Oświaty
8. Ewa Jaklewicz-Walewicz - Członek ZNP
9. Anna Lewicka - Członek MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
10. Izabela Palczewska - Członek ZZ „Kontra”
11. Jolanta Sylwanowicz - Członek KNSZZ Solidarność '80
12. Judyta Piwko - Członek ZZ „Solidarność Ludzi Pracy”
13. Barbara Stępień - Członek NSZZ ”Solidarność”-80
14. Ewa Majchrowska - Członek ZZ Pracowników Oświaty Niebędących Nauczycielami

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2010/09/23, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2010/09/23 14:08:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2010/09/23 14:08:02 nowa pozycja