Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 613/10 w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2011 roku

Data podpisania: 2010/12/10

Data wejścia w życie: 2010/12/10


ZARZĄDZENIE Nr 613/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół
i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2011 roku

Na podstawie art. 90 ust. od 1 do 3a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pózn. zm.) oraz § 3 ust. 6 Trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujacych na
terenie Miasta Szczecina stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady
Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na
terenie Miasta Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia
18 lipca 2005 r.) zarządzam co nastepuje:

§ 1. Ustalam listę dotowanych niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych,
szkół i placówek, jak w załącznikach nr od 1 do 8 niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustalam listę jednostek ubiegających się o wpis do ewidencji działalności oświatowej
i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których organy prowadzące szkołę lub
placówkę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2011 r., jak w załączniku nr 9
niniejszego zarządzenia.

2. Przyznanie dotacji jednostkom, o których mowa w ust. 1 nastąpi pod warunkiem
uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej, w przypadku szkół – od dnia
uzyskania uprawnień szkoły publicznej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/476/04 Rady
Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na
terenie Miasta Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia
18 lipca 2005 r.) istnieje konieczność ustalenia przez Prezydenta Miasta listy dotowanych
niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych i placówek na
2011 rok.
Lista zawiera wykaz niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół
i placówek, którym na podstawie zapisu § 3 ust.1 wskazanego powyżej załącznika do
uchwały przysługuje dotacja oraz wykaz jednostek starających się o wpis do ewidencji
działalności oświatowej i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których na podstawie
zapisu § 2 ust. 1 załącznika do uchwały organy prowadzące szkołę lub placówkę złożyły
wniosek o udzielenie dotacji na 2011 r. i którym dotacja udzielona zostanie pod warunkiem
uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej, dla szkół - od dnia uzyskania
uprawnień szkoły publicznej.
Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej
uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 90 ust. od 1 do 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2011/01/05, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2011/01/05 11:10:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2011/01/05 11:10:38 nowa pozycja