Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 169/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki

Data podpisania: 2010/04/20

Data wejścia w życie: 2010/04/20


                                                                           ZARZĄDZENIE NR 169 /10
                                                                           Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                             z dnia 20 kwietnia 2010 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki
nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113,poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162. poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116. poz. 1203, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 ,Nr 28 poz.146 ) zarządzam co następuje:§ 1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Szczecińskiego Klubu Wędrowców PTT-PTTK„Pełzaki” przy Gimnazjum nr 12 w Szczecinie składnik majątkowy Urzędu Miasta, wykazany w załączniku nr 1 .

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Urzędu.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Szczecin
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2010/04/23, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2010/04/23 08:48:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2010/04/23 08:48:38 nowa pozycja