Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 425/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ubezpieczenie w latach 2006-2007 mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2005/08/04

Data wejścia w życie: 2005/08/04


 

ZARZĄDZENIE NR 425/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 sierpnia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ubezpieczenie w latach 2006-2007 mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin.

        Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177, ze zm.: Dz. U. nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1207, nr 145, poz. 1537, nr 273, poz. 2703), oraz § 7 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w sprawie ubezpieczenia w latach 2006-2007 mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Komisja w następującym składzie:

Przewodniczący:
1) Marek Białkowski - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego,
Członkowie:
2) Iwona Miller - Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych,
3) Eulalia Fronczak–Raś - Kierownik Referatu w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej,
4) Alicja Grochecka - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Sekretarz:
5) Elżbieta Bendykowska - Inspektor w Biurze Nadzoru Właścicielskiego.

§ 2. Zdaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: “Ubezpieczenie w latach 2006-2007 mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2006/09/15, odpowiedzialny/a: Elżbieta Bendykowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/15 12:27:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/15 12:27:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 12:18:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 12:18:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 12:12:59 nowa pozycja