Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 425/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ubezpieczenie w latach 2006-2007 mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2005/08/04

Data wejścia w życie: 2005/08/04


 

ZARZĄDZENIE NR 425/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 sierpnia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ubezpieczenie w latach 2006-2007 mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin.

        Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177, ze zm.: Dz. U. nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1207, nr 145, poz. 1537, nr 273, poz. 2703), oraz § 7 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w sprawie ubezpieczenia w latach 2006-2007 mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Komisja w następującym składzie:

Przewodniczący:
1) Marek Białkowski - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego,
Członkowie:
2) Iwona Miller - Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych,
3) Eulalia Fronczak–Raś - Kierownik Referatu w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej,
4) Alicja Grochecka - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Sekretarz:
5) Elżbieta Bendykowska - Inspektor w Biurze Nadzoru Właścicielskiego.

§ 2. Zdaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: “Ubezpieczenie w latach 2006-2007 mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2006/09/15, odpowiedzialny/a: Elżbieta Bendykowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/15 12:27:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/15 12:27:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 12:18:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 12:18:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 12:12:59 nowa pozycja