Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 528/05 w sprawie powołania Zespołu do wypracowania zasad i określenia form formalno-prawnych, dotyczących możliwości przekazania nieruchomości zabudowanych Stadionem Miejskim i innych nieruchomości ...

Data podpisania: 2005/09/21

Data wejścia w życie: 2005/09/21ZARZĄDZENIE Nr 528/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 września 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu do wypracowania zasad i określenia form formalno-prawnych, dotyczących możliwości przekazania nieruchomości zabudowanych Stadionem Miejskim i innych nieruchomości, przez Gminę Miasto Szczecin dla MKS „POGOŃ SZCZECIN” SSA pod działalność sportowo-inwestycyjną.

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 438/05 z dnia 10 sierpnia 2005 roku, zarządzam co następuje:


    § 1. 1. Powołuje się Zespół do wypracowania zasad i określenia form formalno-prawnych, dotyczących możliwości przekazania przez Gminę Miasto Szczecin dla MKS „POGOŃ SZCZECIN” S.S.A. nieruchomości zabudowanych Stadionem Miejskim oraz innych nieruchomości, w składzie:

Przewodniczący:
1)  Marcin Pracz - Dyrektor Wydziału Sportu,
Członkowie:
2)  Marcin Wajdziak - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
3)  Tadeusz Żabiński - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich,
4)  Wiesława Rabińska - Z-ca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Adm. Budowlanej,
5)  Roman Walaszkowski - Dyrektor Wydziału Działalności Gospod. i Przedsiębiorczości,
6)  Urszula Berlińska - Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta
7)  Maciej Cehak - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
8)  Marek Białkowski - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego,
9)  Marta Turska - Radca Prawny Kancelarii Radców Prawnych,
10) Urszula Rogacz - Zastępca Skarbnika Miasta,
11) Iwona Bobrek - Kierownik Biura Budżetu,
Sekretarz:
12)  Monika Bakiera - Referent Wydziału Sportu,

    2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest podjęcie działań w celu wypracowania zasad i określenia form formalno-prawnych, dotyczących możliwości i sposobu przekazania nieruchomości zabudowanych Stadionem Miejskim i innych nieruchomości przez Gminę Miasto Szczecin dla Sportowej Spółki Akcyjnej MKS „POGOŃ”, a w szczególności:
1) opracowanie planu poszczególnych działań, podejmowanych w ramach realizacji zadań,
2) ustalenie konkretnych możliwości i form prawnych przekazania nieruchomości przez Gminę Miasto Szczecin,
3) wskazanie innych, zamiennych nieruchomości w stosunku do wyżej wymienionych na okoliczność braku możliwości dla celów przekazania,
3) określenie precyzyjnych warunków i zasad przekazania ,
4) przedstawienie wyników prac Zespołu Prezydentowi Miasta Szczecina. 

    § 2. Posiedzenia Zespołu, o którym mowa w § 1 zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu. 

    § 3. Nadzór nad raelizacją niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta, odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej, gospodarowania mieniem oraz kultury fizycznej i sportu. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2006/11/21, odpowiedzialny/a: Marcin Pracz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/21 12:42:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/21 12:42:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/21 12:37:34 nowa pozycja