Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 528/05 w sprawie powołania Zespołu do wypracowania zasad i określenia form formalno-prawnych, dotyczących możliwości przekazania nieruchomości zabudowanych Stadionem Miejskim i innych nieruchomości ...

Data podpisania: 2005/09/21

Data wejścia w życie: 2005/09/21ZARZĄDZENIE Nr 528/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 września 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu do wypracowania zasad i określenia form formalno-prawnych, dotyczących możliwości przekazania nieruchomości zabudowanych Stadionem Miejskim i innych nieruchomości, przez Gminę Miasto Szczecin dla MKS „POGOŃ SZCZECIN” SSA pod działalność sportowo-inwestycyjną.

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 438/05 z dnia 10 sierpnia 2005 roku, zarządzam co następuje:


    § 1. 1. Powołuje się Zespół do wypracowania zasad i określenia form formalno-prawnych, dotyczących możliwości przekazania przez Gminę Miasto Szczecin dla MKS „POGOŃ SZCZECIN” S.S.A. nieruchomości zabudowanych Stadionem Miejskim oraz innych nieruchomości, w składzie:

Przewodniczący:
1)  Marcin Pracz - Dyrektor Wydziału Sportu,
Członkowie:
2)  Marcin Wajdziak - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
3)  Tadeusz Żabiński - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich,
4)  Wiesława Rabińska - Z-ca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Adm. Budowlanej,
5)  Roman Walaszkowski - Dyrektor Wydziału Działalności Gospod. i Przedsiębiorczości,
6)  Urszula Berlińska - Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta
7)  Maciej Cehak - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
8)  Marek Białkowski - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego,
9)  Marta Turska - Radca Prawny Kancelarii Radców Prawnych,
10) Urszula Rogacz - Zastępca Skarbnika Miasta,
11) Iwona Bobrek - Kierownik Biura Budżetu,
Sekretarz:
12)  Monika Bakiera - Referent Wydziału Sportu,

    2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest podjęcie działań w celu wypracowania zasad i określenia form formalno-prawnych, dotyczących możliwości i sposobu przekazania nieruchomości zabudowanych Stadionem Miejskim i innych nieruchomości przez Gminę Miasto Szczecin dla Sportowej Spółki Akcyjnej MKS „POGOŃ”, a w szczególności:
1) opracowanie planu poszczególnych działań, podejmowanych w ramach realizacji zadań,
2) ustalenie konkretnych możliwości i form prawnych przekazania nieruchomości przez Gminę Miasto Szczecin,
3) wskazanie innych, zamiennych nieruchomości w stosunku do wyżej wymienionych na okoliczność braku możliwości dla celów przekazania,
3) określenie precyzyjnych warunków i zasad przekazania ,
4) przedstawienie wyników prac Zespołu Prezydentowi Miasta Szczecina. 

    § 2. Posiedzenia Zespołu, o którym mowa w § 1 zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu. 

    § 3. Nadzór nad raelizacją niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta, odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej, gospodarowania mieniem oraz kultury fizycznej i sportu. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2006/11/21, odpowiedzialny/a: Marcin Pracz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/21 12:42:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/21 12:42:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/21 12:37:34 nowa pozycja