Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 326/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. pomnika “Grudzień’70”

Data podpisania: 2005/06/24

Data wejścia w życie: 2005/06/24


 

ZARZĄDZENIE NR 326/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 24 czerwca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. pomnika “Grudzień’70”.

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 468/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie powołania Zespołu ds. pomnika “Grudzień’70” (zm. Zarządzenie Nr 529/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
“1) Grażyna Adamska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. budowy pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 r. w Szczecinie”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie :
“§ 2. Koordynatorem prac Zespołu ds. pomnika “Grudzień’70” jest Pani Grażyna Adamska, pełnomocnik Prezydenta ds. budowy pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 r. w Szczecinie”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 468/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie powołania Zespołu ds. pomnika “Grudzień’70” (zm. Zarządzenie Nr 529/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2004 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/08, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/08 12:24:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/08 12:24:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/08 10:26:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/08 10:20:26 nowa pozycja