Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 413/05 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

Data podpisania: 2005/07/27

Data wejścia w życie: 2005/07/27


 

ZARZĄDZENIE Nr 413/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

        Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.: Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r.: Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565), zarządzam, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 177/05 Prezydenta Miasta Szczecina z 12 kwietnia 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2005 rok, ( zm. Zarządzeniem Nr 204 z dnia 25 kwietnia 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 206/05 z dnia 27 kwietnia 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 233/05 z 10 maja 2005r., zm Zarządzeniem 246/05 z 19 maja 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 334/05 z dnia 28 czerwca 2005 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak                
Zastępca Prezydenta        

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/09/15, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/15 09:20:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/15 09:20:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 08:57:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 08:51:31 nowa pozycja