Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 455/05 zmieniające Zarządzenie Nr 209/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 maja 2005r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji udziału Gminy Miasto Szczecin w spółce Międzynarodowe Targi ...

Data podpisania: 2005/08/17

Data wejścia w życie: 2005/08/17


 

ZARZĄDZENIE NR 455/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 17 sierpnia 2005r.

zmieniające Zarządzenie Nr 209/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 maja 2005r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji udziału Gminy Miasto Szczecin w spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm.: Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 209/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 maja 2005r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji udziału Gminy Miasto Szczecin w spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 1 ust. 1 pkt 3-5 w dotychczasowym brzmieniu.

2) § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
“Arkadiusz Litwiński - Radny Rady Miasta;”
3) § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
“Bartosz Butkiewicz - Podinspektor w Biurze Nadzoru Właścicielskiego;”
4) § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
“Ewa Wiśniewska - Inspektor w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta;”
5) wprowadza się § 1 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu:
“Bogusław Brudkiewicz - Inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości.”


6) uchyla się § 3 w dotychczasowym brzmieniu.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:
“Zakończenie prac Zespołu, o którym mowa w § 1, nastąpi w terminie do dnia 30 września 2005r.”

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 209/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 maja 2005r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji udziału Gminy Miasto Szczecin w spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2006/09/19, odpowiedzialny/a: Bartosz Butkiewicz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/19 15:05:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/19 15:05:00 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/19 15:00:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/19 15:00:18 nowa pozycja