Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 45/05 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Data podpisania: 2005/01/26

Data wejścia w życie: 2005/01/26


 

ZARZĄDZENIE NR 45/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

        Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenia Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 02 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2005 r), zarządzam co następuje:


    § 1. 1. Powołuje się Zespół Koordynacyjny ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, w składzie:

Przewodniczący:
1) Urszula Berlińska -    Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,

Członkowie:
2) Zbigniew Paszkowski -    Architekt Miasta,

3) Elżbieta Masojć -    Dyrektor Wydziału Oświaty,

4) Tomasz Lachowicz -    Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,

5) Łukasz Pundyk -    Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych,

6) Paweł Rutkowski -    p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Uzytkowych,

7) Michał Przepiera -    Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

8) Roman Konieczny -    Dyrektor Wydziału Informatyki

9) Janusz Piórkowski -    Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,

10) Wiesława Rabińska -    Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej

11) Katarzyna Domagała -    Zastępca Dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych,

12) Joanna Martyniuk -    Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,

13) Witold Buczyński -    Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich,

14) Jacek Kudelski -    Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,

15) Iwona Bobrek -    Kierownik Biura Biura Budżetu,

16) Paweł Szczyrski -    Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,

17) Jerzy Raducha -    Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Regat,

Sekretarz :
18) Igor Jasiński -    Podinspektor w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Fuduszy Pomocowych.

    2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest koordynowanie działań w celu efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych dla rozwoju Miasta.

    § 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/08/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/18 14:24:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/18 14:24:37 nowa pozycja