Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 176/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2005 rok

Data podpisania: 2005/04/12

Data wejścia w życie: 2005/04/12


 

ZARZĄDZENIE Nr 176/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 12 kwietnia 2005 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2005 rok.

        Na podstawie z art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz.U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 161, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 272 poz. 2703, oraz z 2005 r. Nr 14 poz.114) zarządzam, co nastepuje:


§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 582/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uszczegółowienia projektu budżetu Miasta na 2005 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak               
Zastępca Prezydenta        

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/29, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 12:10:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:10:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:07:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:06:43 nowa pozycja