Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 176/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2005 rok

Data podpisania: 2005/04/12

Data wejścia w życie: 2005/04/12


 

ZARZĄDZENIE Nr 176/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 12 kwietnia 2005 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2005 rok.

        Na podstawie z art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz.U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 161, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 272 poz. 2703, oraz z 2005 r. Nr 14 poz.114) zarządzam, co nastepuje:


§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 582/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uszczegółowienia projektu budżetu Miasta na 2005 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak               
Zastępca Prezydenta        

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/29, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 12:10:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:10:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:07:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:06:43 nowa pozycja