Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 742/05 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2005 r.

Data podpisania: 2005/12/30

Data wejścia w życie: 2005/12/30


ZARZĄDZENIE NR 742/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 3 oraz art 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121, poz.1264 ,Nr 123 poz 1291,Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz.114, Nr 64 poz. 565, Nr 169 poz.1420), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 4 041 951 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 09:43:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 09:43:56 nowa pozycja