Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 232/05 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2005 r.

Data podpisania: 2005/05/10

Data wejścia w życie: 2005/05/10


 

ZARZĄDZENIE NR 232/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2005 r.

        Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1 oraz art 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121, poz.1264 ,Nr 123 poz 1291,Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz.114), zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                        1 139 207 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                        59 388 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/31, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 14:59:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 14:59:22 nowa pozycja