Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 177/05 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

Data podpisania: 2005/04/12

Data wejścia w życie: 2005/01/01


 

ZARZĄDZENIE Nr 177/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

        Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851,Dz.U. z 2004 r.Nr 19 poz 177,Nr 93, poz.890, Nr121, poz.1264,Nr 123,poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273 poz 2703 ), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok.

1) Harmonogram dochodów budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Harmonogram wydatków budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miejskiego będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Zarządzenie Nr 584/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecina na 2005r.( zm. Zarządzeniem Nr 18/05 z dnia 13 stycznia 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 56/05 z dnia 24 stycznia 2005r. zm. Zarządzeniem Nr 121 z dnia 28 lutego 2005r.) traci moc obowiązującą.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak               
Zastępca Prezydenta        

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/29, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 14:06:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 14:06:55 nowa pozycja