Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 48/05 w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/01/26

Data wejścia w życie: 2005/01/26


 

ZARZĄDZENIE Nr 48/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 02 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2005 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. 1. Z dniem 1 lutego 2005 r. obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie zapewnia Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki, spółka partnerska – KRS 0000213012 z siedzibą w Szczecinie ul. Jagiellońska 72/3 :

1) Biuro Prezydenta Miasta,
2) Biuro Obsługi Interesantów,
3) Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
4) Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych,
5) Wydział Inwestycji Miejskich,
6) Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
7) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
8) Wydział Informatyki,
9) Biuro Egzekucji Administracyjnej,
10) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
11) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
12) Biuro ds. Organizacji Regat 2007. 

    2. Obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1 będzie świadczona przez Kancelarię Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki, spółka partnerska w siedzibie oraz godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

    § 2. Zobowiązuje się Kierownika Biura Prawnego Urzędu Miejskiego do dostosowania zakresu obsługi prawnej Biura Prawnego do niniejszego Zarządzenia. 

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz Kierownikowi Biura Prawnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/18, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/18 14:58:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/18 14:58:26 nowa pozycja