Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 181/05 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Szczecin ustawami na 2005 rok

Data podpisania: 2005/04/12

Data wejścia w życie: 2005/01/01


 

ZARZĄDZENIE NR 181/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Szczecin ustawami na 2005 rok

        Na podstawie § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz.1077, zm. z 2002 r. Nr 12, poz.113), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel ustaloną przez Prezesa Krajowego Biura Wyborczego, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak                
Zastępca Prezydenta        


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/30, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 10:49:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 10:49:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/30 10:35:09 nowa pozycja