Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 165/05 w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II

Data podpisania: 2005/04/05

Data wejścia w życie: 2005/04/05


 

ZARZĄDZENIE NR 165/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 kwietnia 2005 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), stosując analogię do przepisu § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (Dz.U. Nr 56, poz. 490) zarządzam, co następuje:


    § 1. Ustalam dzień 8 kwietnia 2005 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie w celu umożliwienia pożegnania Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w atmosferze godności i szacunku. 

    § 2. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) oraz Kierownika Filii Urzędu do poinformowania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych o ustaleniach niniejszego zarządzenia. 

    § 3. Zobowiązuję Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z niniejszego zarządzenia. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 11:57:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 11:57:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 11:47:46 nowa pozycja