Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 268A/05 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. budowy pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 r. w Szczecinie

Data podpisania: 2005/05/30

Data wejścia w życie: 2006/05/30


 

ZARZĄDZENIE NR 268A/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. budowy pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 r. w Szczecinie.

        Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 123/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. budowy pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 r. w Szczecinie § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

“2. Funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. budowy pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 r. w Szczecinie powierza się Pani Grażynie Adamskiej”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 123/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. budowy pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 r. w Szczecinie nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/01, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/01 10:27:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/01 10:27:37 nowa pozycja