Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 63/05 w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/01/31

Data wejścia w życie: 2005/01/31


 

ZARZĄDZENIE Nr 63/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 02 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2005 r) w związku z Zarządzeniem Nr 48/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie zarządzam, co następuje:


    § 1. Z dniem 1 lutego 2005 r. Biuro Prawne Urzędu Miejskiego w Szczecinie zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu :

1) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
2) Wydział Organizacyjny,
3) Urząd Stanu Cywilnego,
4) Wydział Oświaty,
5) Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
6) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
7) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
8) Biuro Geodety Miasta,
9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
10) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych,
11) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
12) Wydział Księgowości,
13) Wydział zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
14) Wydział Obsługi Urzędu,
15) Wydział Sportu,
16) Biuro Budżetu,
17) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,
18) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
19) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

    § 2. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 powierza się radcom prawnym :

1) Małgorzata Braun : 

        a) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 
        b) Wydział Księgowości, 
        c) Biuro Budżetu,

2) Małgorzata Michalak : 

        a) Wydział Organizacyjny, 
        b) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, 
        c) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

3) Mirosława Tórz : 

        a) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, 
        b) Wydział Sportu, 
        c) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
        d) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,

4) Wojciech Gołąb : 

        a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
        b) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 
        c) Biuro Geodety Miasta,

5) Katarzyna Bartanowicz : 

        a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
        b) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, 
        c) Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,

6) Mariola Gadomska : 

        a) Wydział Oświaty, 
        b) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, 
        c) Urząd Stanu Cywilnego,

7) Stanisław Kozłowski : 

        a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
        b) Wydział Obsługi Urzędu, 
        c) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

    § 3. Obsługa prawna Filii Urzędu Miejskiego jest realizowana zgodnie z zakresem realizowanych zadań oraz podziałem kompetencji pomiędzy Biurem Prawnym Urzędu a Kancelarią Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki, spółka partnerska. 

    § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz Kierownikowi Biura Prawnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

    § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 80/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez radców prawnych (zm. Zarządzenie Nr 29/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 stycznia 2002 r.) 

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/21, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/21 15:15:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/21 15:15:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/21 13:35:23 nowa pozycja