Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 463/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina

Data podpisania: 2005/08/22

Data wejścia w życie: 2005/08/22


 

ZARZĄDZENIE NR 463/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 438/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz w związku z Rozdziałem 7 załącznika do uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 392/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 lipca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 65/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 454/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2004 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:
“§ 1 W celu realizacji Strategii Rozwoju Szczecina powołuję Zespół Wdrażający Strategię
w składzie: 

1) Mirosław Czesny – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
2) Urszula Berlińska – Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta
3) Zbigniew Stasiów – Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii Rozwoju
  i Promocji Miasta
4) Michał Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5) Zbigniew Paszkowski – Architekt Miasta
6) Roman Walaszkowski – Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej
  i Przedsiębiorczości
7) Waldemar Przybylski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
8) Tomasz Lachowicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
9) Elżbieta Masojć – Dyrektor Wydziału Oświaty
10) Marcin Pracz – Dyrektor Wydziału Sportu
11) Andrzej Oryl – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
12) Ryszard Tosiek – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych
13) Krystyna Szpakowska – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
14) Andrzej Feterowski – Dyrektor Wydziału Informatyki
15) Łukasz Pundyk – Dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej
  i Funduszy Pomocowych
16) Paweł Szczyrski – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych”

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu. 

    § 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 392/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 lipca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 65/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 lutego 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 454/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2004 r.) nie ulegają zmianie. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie

Zmiana Zarządzenia ma na celu dostosowanie jego treści do zapisów wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniającym Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz zmian na stanowiskach dyrektorów wydziałów.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/09/20, odpowiedzialny/a: Ewa Dominiak-Górska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/20 12:31:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/20 12:31:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/20 11:02:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/20 10:59:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/20 10:57:16 nowa pozycja