Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 463/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina

Data podpisania: 2005/08/22

Data wejścia w życie: 2005/08/22


 

ZARZĄDZENIE NR 463/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 438/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz w związku z Rozdziałem 7 załącznika do uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 392/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 lipca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 65/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 454/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2004 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:
“§ 1 W celu realizacji Strategii Rozwoju Szczecina powołuję Zespół Wdrażający Strategię
w składzie: 

1) Mirosław Czesny – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
2) Urszula Berlińska – Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta
3) Zbigniew Stasiów – Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii Rozwoju
  i Promocji Miasta
4) Michał Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5) Zbigniew Paszkowski – Architekt Miasta
6) Roman Walaszkowski – Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej
  i Przedsiębiorczości
7) Waldemar Przybylski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
8) Tomasz Lachowicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
9) Elżbieta Masojć – Dyrektor Wydziału Oświaty
10) Marcin Pracz – Dyrektor Wydziału Sportu
11) Andrzej Oryl – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
12) Ryszard Tosiek – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych
13) Krystyna Szpakowska – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
14) Andrzej Feterowski – Dyrektor Wydziału Informatyki
15) Łukasz Pundyk – Dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej
  i Funduszy Pomocowych
16) Paweł Szczyrski – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych”

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu. 

    § 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 392/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 lipca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 65/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 lutego 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 454/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2004 r.) nie ulegają zmianie. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie

Zmiana Zarządzenia ma na celu dostosowanie jego treści do zapisów wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniającym Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz zmian na stanowiskach dyrektorów wydziałów.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/09/20, odpowiedzialny/a: Ewa Dominiak-Górska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/20 12:31:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/20 12:31:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/20 11:02:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/20 10:59:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/20 10:57:16 nowa pozycja