Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 204/05 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

Data podpisania: 2005/04/25

Data wejścia w życie: 2005/04/25


 

ZARZĄDZENIE Nr 204/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

        Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.: Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r.: Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), zarządzam, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 177/05 Prezydenta Miasta Szczecina z 12 kwietnia 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2005 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk         

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/31, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 11:19:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 11:19:08 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/31 11:17:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/31 11:15:34 nowa pozycja