Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 164/05 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/04/01

Data wejścia w życie: 2005/04/01


 

ZARZĄDZENIE NR 164/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636), zarządzam co następuje:


§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Dz. U. Nr 69, poz. 636) - rozbudowuje się dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 164//05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

 

ROZSZERZENIE JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT

DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

L.p.
Symbole klasyfikacyjne
Hasła klasyfikacyjne
Kategoria archiwalna
Uwagi
 II
 stopnia
podziału
 III
 stopnia
podziału 
 IV
 stopnia
podziału 
 V
 stopnia
podziału 
 W komórce  macierzystej   W innych  komórkach 

1.

 
434
    Realizacja Karty Nauczyciela      

2.

   

4340

  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

B-2

Bc

 

3.

   

4341

  Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

B-10

Bc

 

4.

   

4342

  Dokumentacja komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

B-5

Bc

Protokoły pracy komisji B-50. Dokumentacja powinna być gromadzona według kwalifikacji do zajmowanego stanowiska

5.

   

4343

  Wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

B-5

Bc

 

6.

   

4344

  Dokumentacja dotycząca nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

B-50

Bc

Zaświadczenia o zdanym egzaminie i akty mianowania

7.

   

4345

  Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego i aktów mianowania

B-50

Bc

 

 

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/28, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 16:39:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:39:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:35:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:32:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:30:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:27:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:20:53 nowa pozycja