Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 723/05 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2005 rok

Data podpisania: 2005/12/23

Data wejścia w życie: 2005/12/23


ZARZĄDZENIE Nr 723/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 grudnia 2005 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2005 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.: Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r.: Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890,Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 169 poz. 1420), zarządzam, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 177/05 Prezydenta Miasta Szczecin z 12 kwietnia 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2005 rok,( zm. Zarządzeniem Nr 204 z dnia 25 kwietnia 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 206/05 z dnia 27 kwietnia 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 233/05 z 10 maja 2005r., zm Zarządzeniem Nr 246/05 z 19 maja 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 334/05 z dnia 28 czerwca 2005 r., zm. Zarządzeniem Nr 413/05 z dnia 27 lipca 2005 r., zm. Zarządzeniem Nr 472/05 z dnia 25 sierpnia 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 510/05 z dnia 16 września 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 531/05 z 22 września 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 541/05 z dnia 30 września 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 561/05 z 7 października 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 586/05 z dnia 21 października 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 597/05 z 27 października 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 625/05 z dnia 14 listopada 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 630/05 z dnia 18 listopada 2005 r, zm. Zarządzeniem Nr 654/05 z 30 listopada 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 681/05 z 7 grudnia 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 711/05 z 20 grudnia 2005r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 09:14:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 09:14:56 nowa pozycja