Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 34/07 w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów

Data podpisania: 2007/01/23

Data wejścia w życie: 2007/01/23


ZARZĄDZENIE NR 34/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów

        Na podstawie art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam - na okres 3 lat licząc od dnia podpisania niniejszego zarządzenia Firmę Usługowo Handlową Wacław Hurkała ul. Ułańska 8 w Szczecinie do usuwania pojazdów z drogi i dostarczania na parking strzeżony, o którym mowa w § 2.

§ 2. Wyznaczam - na okres 3 lat licząc od dnia podpisania niniejszego zarządzenia Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne „Polmozbyt Szczecin” ul. Białowieska 2 w Szczecinie do prowadzenia parkingu strzeżonego przy ul. Białowieskiej 2 w Szczecinie dla usuniętych pojazdów z drogi.

§ 3. Opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i dostarczanie na parking oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów określa stosowna Uchwała Rady Miasta Szczecin.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2007/05/31, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Alicja Grochecka, dnia: 2007/05/31 13:10:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Grochecka 2007/05/31 13:10:07 nowa pozycja