Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 527/07 w sprawie szkolenia elearningowego pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/10/16

Data wejścia w życie: 2007/10/16


ZARZĄDZENIE NR 527/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 października 2007 r.

w sprawie szkolenia elearningowego pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Pracy stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 569/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 328/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 505/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 187/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2005r., Zarządzenie Nr 626/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2005 r., Zarządzenie Nr 550/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2006 r., Zarządzenie Nr 633/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2006 r.) zarządzam, co następuje: 


§ 1. 1. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych wprowadza się obowiązkowe szkolenie elearningowe dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Szczecin, zwanych dalej uczestnikami, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach: prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i umów zleceń.

§ 2. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników Urzędu Miasta określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 527/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 października 2007 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA ELEARNINGOWEGO PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA SZCZECIN

§ 1. Szkolenie e-learningowe odbywa się na stanowisku komputerowym pracownika Urzędu Miasta.
§ 2. Każdy uczestnik szkolenia posiada dostęp do platformy edukacyjnej poprzez przeglądarkę internetową.
§ 3. Szkolenie e-learningowe odbywa się wyłącznie w godzinach pracy Urzędu tj. :
1). w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00,
2). w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30.
§ 4. Zalogowanie uczestnika do platformy e-learningowej następuje poprzez :
1). wpisanie w oknie przeglądarki internetowej adresu platformy e-learningowej,
2). wpisanie loginu i hasła nadanego przez administratora.
§ 5. Po skutecznym przejściu procesu weryfikacji uczestnik szkolenia posiada dostęp do:
1). materiałów edukacyjnych,
2). treści szkoleniowych pogrupowanych w moduły.
§ 6. O dacie udostępnienia e-learningowych materiałów szkoleniowych decyduje pracownik Urzędu, który podejmie taką decyzje na podstawie harmonogramu realizacji szkoleń oraz po zakończeniu procesu przygotowania materiałów szkoleniowych.
§ 7. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z jednym modułem tematycznym w terminie jednego tygodnia.
§ 8. Czas trwania szkolenia obliczany jest zgodnie z algorytmem : „liczba modułów szkoleniowych x 1 tydzień + 2 tygodnie”.
§ 9. Każdy moduł tematyczny zostaje zakończony testem, którego zaliczenie będzie warunkiem przejścia do kolejnego modułu. Test ma charakter jednokrotnego wyboru.
§ 10. Warunkiem zdania testu jest osiągnięcie 60% pozytywnych odpowiedzi. Wynik testu będzie automatycznie pokazywał się po zaznaczeniu ostatniej odpowiedzi i wciśnięciu przycisku „Sprawdź”.
§ 11. Uczestnik szkolenia ma możliwość wielokrotnego rozwiązywania testu.
§ 12. Termin zakończenia szkolenia oznacza zdanie testu sprawdzającego z ostatniego modułu.
§ 13. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje świadectwo uczestnictwa
w szkoleniu, wystawione przez Szczeciński Park Naukowo –Technologiczny, które zostanie dołączone do akt osobowych.


Załączniki:

udostępnił: nowa pozycja, wytworzono: 2007/10/22, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 11:08:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 11:08:56 modyfikacja wartości
Klaudia Zylber 2007/10/22 10:23:06 nowa pozycja