Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 624/07 w sprawie powołania zespołu roboczego określonego w liście intencyjnym z dnia 13 listopada 2007 r. podpisanym przez Miasto Szczecin oraz Skolwin Paper International Sp. z o.o. w ...

Data podpisania: 2007/12/06

Data wejścia w życie: 2007/12/06


ZARZĄDZENIE NR 624/07
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 6 grudnia 2007 r. 

w sprawie powołania zespołu roboczego określonego w liście intencyjnym z dnia  13 listopada 2007 r. podpisanym przez Miasto Szczecin oraz Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie.

            Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, (zmienionego: Zarządzeniem Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin 31 października 2007 r.) zarządzam, co następuje :

 

§ 1. Powołuje się Zespół ds. budynków przyfabrycznych Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie w składzie:
 
Przewodniczący:
1)      Tomasz Banach– Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
 
Członkowie:
2)      Marcin Janda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
3)      Przemysław Gardocki – Radca prawny
4)      Piotr Kęsik – Radny Rady Miasta Szczecin
5)      Marcin Wajdziak – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
6)      Ewa Mikołajewska – Miłoszewicz - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
7)      Iwona Jasionowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
8)      Dorota Tyszkiewicz-Janik - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
9)      Dorota Błachnio – Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
10) Janina Podleśna –  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
11) Agata Marcinkiewicz – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
 
§ 2. Zespół ds. budynków przyfabrycznych Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie powołany zostaje w celu rozwiązania następujących kwestii:
 
1)      nieodpłatnego udostępnienia przez Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, pomieszczenia w biurowcu przy ul. Stołczyńskiej 100, z dostępem do mediów oraz zapleczem sanitarnym, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie w celu umieszczenia w nim punktu konsultacyjnego dla pracowników zwolnionych w wyniku likwidacji Skolwin Paper International Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 
2)      przeniesienia na rzecz Miasta prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, którymi zabudowane są nieruchomości znajdujące się w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 100a oraz 100b, stanowiące działki numer 6/12, 6/5 z obrębu geodezyjnego 52 N/O dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie, XII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach : dla działki nr 6/12 SZ1S/00101562/7 oraz dla działki nr 6/5 SZ1S/00101561/0.
 
3)      zapewnienia mieszkańcom nieruchomości określonych w ust. 2 dostaw mediów podczas procedur przekazywania ich na rzecz Miasta.
 
4)      zapewnienia przez Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, klubowi sportowemu Świt Skolwin prawa korzystania z dotychczas udostępnianych temu klubowi pomieszczeń, na dotychczasowych zasadach a w przypadku zbycia prawa do nieruchomości, w której znajdują się przedmiotowe pomieszczenia zawarcia w umowie z nabywcą tego prawa zapisu, na mocy którego klub sportowy Świt Skolwin zachowa prawo do korzystania z wyżej opisanych pomieszczeń na dotychczasowych warunkach do końca lipca 2008 r.
 
 
§ 3. Zespół ds. budynków przyfabrycznych Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, kończy swoją działalność w momencie wypełnienia celów określonych w § 2. 
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ładu budowlanego oraz ochrony konserwatorskiej zabytków.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: WRMiFP, wytworzono: 2008/08/05, odpowiedzialny/a: Andrzej Durka, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/08/06 14:32:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/08/06 14:32:17 modyfikacja wartości
Agata Marcinkiewicz 2008/08/05 11:37:21 nowa pozycja