Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 130/07 zmieniające zarządzenie w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy

Data podpisania: 2007/03/14

Data wejścia w życie: 2007/03/14


ZARZĄDZENIE NR 130 / 07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337), zarządzam co następuje:


§ 1. W § 1 Zarządzenia Nr 35/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, wprowadza się ust.3 w brzmieniu:
„3. Postanowienia w sprawie opłat zawarte w §11 pkt 3,4,5 Zarządzenia Nr 646 /05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (ze zm.), pozostają bez zmian.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/03/15, odpowiedzialny/a: Renata Matusiak, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/03/15 13:22:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/03/15 13:22:29 nowa pozycja