Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 573/07 w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/11/06

Data wejścia w życie: 2007/11/06


ZARZĄDZENIE NR 573/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 listopada 2007 r.


w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu :

1) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
2) Wydział Organizacyjny,
3) Urząd Stanu Cywilnego,
4) Wydział Oświaty,
5) Wydział Kultury,
6) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
7) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
8) Biuro Geodety Miasta,
9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
10) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
11) Wydział Księgowości,
12) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
13) Wydział Obsługi Urzędu,
14) Wydział Sportu i Turystyki,
15) Biuro Budżetu,
16) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,
17) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
18) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 2. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 powierza się radcom prawnym :

1) Małgorzata Braun :
a) Wydział Księgowości,
b) Biuro Budżetu,
c) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

2) Katarzyna Bartanowicz :
a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
b) Wydział Obsługi Urzędu,


3) Mariola Gadomska :
a) Wydział Oświaty,
b) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,

4) Wojciech Gołąb :
a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
b) Biuro Geodety Miasta,
c) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,

5) Agnieszka Jarosz – Walas :
a) Wydział Kultury,
b) Wydział Księgowości,

6) Stanisław Kozłowski :
a) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
b) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

7) Agnieszka Matwiejczuk :
a) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,

8) Małgorzata Michalak :
a) Wydział Organizacyjny,
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
c) Urząd Stanu Cywilnego,

9) Mirosława Tórz :
a) Wydział Sportu i Turystyki,
b) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Obsługa prawna Filii Urzędu Miasta Szczecin jest realizowana zgodnie z zakresem zadań oraz podziałem kompetencji pomiędzy Biurem Prawnym Urzędu a Kancelarią Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki, spółka partnerska.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur, o których mowa w § 1 oraz Kierownikowi Biura Prawnego Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 203/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 263/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2006 r.) .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/11/06 14:05:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/11/06 14:05:49 nowa pozycja