Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 114/07 w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/03/12

Data wejścia w życie: 2007/03/12


 

ZARZĄDZENIE NR 114/07
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337), § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin powołuje się Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:

1) Izabela Buckowska – inspektor w Biurze Obsługi Interesantów
2) Anna Jaśkowiak – główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
3) Dariusz Sass – kierownik referatu w Biurze Obsługi Interesantów
4) Małgorzata Wąsiewicz-Kotas – główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
5) Bożena Taudul – kierownik referatu w Biurze Obsługi Interesantów
6) Katarzyna Stasik – podinspektor w Biurze Obsługi Interesantów
7) Wiesława Grot – główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
8) Lidia Tusiewicz-Mencel – główny specjalista w Wydziale Oświaty
9) Tomasz Zwoliński – kierownik referatu w Wydziale Oświaty
10) Wioleta Zmorzyńska – główny specjalista w Wydziale Oświaty
11) Anetta Kieszkowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
12) Barbara Ledwon – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
13) Małgorzata Szust – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
14) Mirosław Lisewski – kierownik referatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
15) Inga Karłowska – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
16) Magdalena Szmidt – podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
17) Agnieszka Cudniewicz – główny specjalista w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
18) Agnieszka Olejnik – inspektor w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów
19) Alicja Zawadzka – inspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej
20) Anna Kalina –Dzwonkowska – kierownik referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych
21) Wioletta Dobrowolska – inspektor w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych
22) Anna Polewka – inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
23) Dariusz Horniak – inspektor w Wydziale Sportu
24) Sylwia Kocot – inspektor w Wydziale Sportu
25) Ewa Szynkowska – główny specjalista w Wydziale Informatyki
26) Joanna Kocik – główny specjalista w Biurze Geodety Miasta
27) Łukasz Muryń – podinspektor w Biurze Geodety Miasta
28) Jolanta Skwarczyńska – inspektor w Biurze Prawnym
29) Kamila Szczygieł – główny specjalista w Wydziale Księgowości
30) Krystyna Kurzawa – kierownik referatu w Wydziale Inwestycji Miejskich
31) Małgorzata Andryszewska – inspektor w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
32) Małgorzata Górska – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
33) Wojciech Ignalewski – główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
34) Monika Tomaszewska – główny specjalista w Biurze Budżetu
35) Wioletta Florczak – podinspektor w Biurze Budżetu
36) Grażyna Muszyńska – główny specjalista w Biurze Budżetu
37) Joanna Lachowska – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
38) Kinga Owczarek – inspektor w Biurze Prezydenta Miasta
39) Marta Wikieł – inspektor w Biurze Rady Miasta
40) Jakub Cieślicki – inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich

§ 2. Zadaniem Zespołu Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie okresowych przeglądów w wydziałach i biurach Urzędu Miasta objętych Systemem Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000.

§ 3. Plan okresowych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Koordynatorem prac Zespołu Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie członkom Zespołu Auditorów Wewnętrznych wykonywania zadań niezbędnych do przeprowadzania okresowych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 242/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 24 października 2001 r. (zm. Zarządzenie Nr 268/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 listopada 2001 r., Zarządzenie Nr 179/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 maja 2004 r.).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2007/03/19, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/03/19 15:47:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/03/19 15:47:23 nowa pozycja