Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 137/07 w sprawie ustalenia limitu lokali mieszkalnych na 2007r., stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy

Data podpisania: 2007/03/20

Data wejścia w życie: 2007/03/20ZARZĄDZENIE NR 137/07
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 marca 2007r.

w sprawie ustalenia limitu lokali mieszkalnych na 2007r., stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz § 6 ust. 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina Nr 170/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ustalenia zasad wydawania przez Gminę Szczecin upoważnień do zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zrealizowania wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a realizowanych poprzez wskazanie lokali z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego, ustala się na 2007r. limit- 8 lokali mieszkalnych.

§ 2. Niewykorzystany limit nie przechodzi na następny rok kalendarzowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/03/20, odpowiedzialny/a: Halina Stanisz, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/03/27 14:40:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/03/27 14:40:34 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/03/27 14:33:22 nowa pozycja