Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 665/07 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2007 - 2010

Data podpisania: 2007/12/31

Data wejścia w życie: 2007/12/31


ZARZĄDZENIE NR 665/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2007 - 2010
 
            Na podstawie art. 38a ust. 1, 5 - 8, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2007-2010 w następującym składzie:
1)    Piotr KRZYSTEK                    – Prezydent Miasta Szczecin - Przewodniczący Komisji;
2)    Władysław DZIKOWSKI        – radny delegowany przez Radę Miasta Szczecin;
3)    Tomasz HINC                         – radny delegowany przez Radę Miasta Szczecin;
4)    Krzysztof MECHLIŃSKI         – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie;
5)    Piotr MAKUCH                        – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie;
6)    Witold DANIŁKIEWICZ          – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin – Wiceprzewodniczący Komisji;
7)    Mikołaj GRUSZCZYŃSKI      – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin;
8)    Kazimierz LESISZ                  – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin.
 
§ 2. W pracach Komisji uczestniczyć będzie Norbert ZAWADZKI – Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.
§ 3. Powołuje się do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2007 - 2010 r. z głosem doradczym Pana Leona GAJEWSKIEGO – Komendant Straży Miejskiej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2008/04/16, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2008/04/18 11:47:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2008/04/18 11:47:13 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/16 12:28:57 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/16 11:45:23 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/16 08:37:20 nowa pozycja