Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 572/07 zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2007/11/06

Data wejścia w życie: 2007/11/06


ZARZĄDZENIE NR 572/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 48/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 185/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 kwietnia 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) użyte w zarządzeniu, w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Urzędu Miejskiego w Szczecinie” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Urząd Miasta Szczecin”,

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 –12 otrzymują oznaczenie pkt 1 – 9 oraz brzmienie :

„ 1) Biuro Prezydenta Miasta,
2) Biuro Obsługi Interesantów,
3) Biuro Promocji i Informacji,
4) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
5) Wydział Inwestycji Miejskich,
6) Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji,
7) Wydział Informatyki,
8) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
9) Biuro ds. Morskich”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 48/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 185/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 kwietnia 2006 r.) nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/11/06 14:01:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/11/06 14:01:01 nowa pozycja