Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 45/07 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

Data podpisania: 2007/01/31

Data wejścia w życie: 2007/02/08


ZARZĄDZENIE Nr 45/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

    Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. r 261, poz. poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601) oraz § 4 Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 18, poz. 342, Nr 90, poz. 1777, z 2005 r. Nr 71, poz. 1531, z 2006 r. Nr 12, poz. 250, Nr 14, poz. 264, Nr 64, poz. 1170 i Nr 106, poz. 2005) zarządzam, co następuje: 

    § 1. W Zarządzeniu Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (zm.: Zarządzenie Nr 241/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2004 r i Zarządzenie Nr 145/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W celu ujednolicenia postępowania przy realizacji poszczególnych trybów, wprowadza się dokumentację, która stanowi Załączniki: Nr 3 – Nr 8”,

2) w Załączniku Nr 1 „Tryb postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców”
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. uzupełnia wniosek o informację, czy prowadzone jest przez Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych postępowanie zmierzające do rozwiązania umowy najmu. Czynność, o której mowa wyżej jest wykonywana w oparciu o obowiązujące w tym zakresie Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miejskiego Szczecin.”

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14. po dokonaniu odbioru operatu określającego wartość rynkową lokalu:
a) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych sporządza projekt Oświadczenia Woli Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży danego lokalu mieszkalnego, gdzie podstawę do określenia zasad jego sprzedaży stanowią dane zawarte w operacie szacunkowym określającym wartość lokalu,
b) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych składa zamówienie do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wyodrębnienia i sprzedaży danego lokalu.”

3) w Załączniku Nr 2 „Tryb postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji do sprzedaży lokali użytkowych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców”:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12. po dokonaniu odbioru operatu określającego wartość rynkową lokalu:
a) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych sporządza projekt Oświadczenia Woli Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży danego lokalu użytkowego, gdzie podstawę do określenia zasad jego sprzedaży stanowią dane zawarte w operacie szacunkowym określającym wartość lokalu, z uwzględnieniem informacji o ewentualnym wpisie nieruchomości do rejestru zabytków i wysokości bonifikaty udzielanej z tego tytułu,
b) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych składa zamówienie do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wyodrębnienia i sprzedaży danego lokalu.”
b) uchyla się pkt 13 - 15

4) Załącznik Nr 5 „ Informacje dotyczące lokalu, o którego nabycie wnioskuje najemca oraz o budynku, w którym usytuowany jest dany lokal.” otrzymuje brzmienie jak
w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
5) Załącznik Nr 6 „Oświadczenie” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
6) Uchyla się Załącznik Nr 9. 

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia
15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina
z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (zm.: Zarządzenie Nr 241/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2004 r i Zarządzenie Nr 145/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2005 r.) nie ulegają zmianie. 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/02/08, odpowiedzialny/a: Krystyna Dutka, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/02/08 12:22:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/02/08 12:22:40 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/02/08 12:22:05 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/02/08 12:14:02 nowa pozycja