Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 486/07 w sprawie powolania Komisji Kwalifikacyjnej

Data podpisania: 2007/09/18

Data wejścia w życie: 2007/09/18


ZARZĄDZENIE NR 486/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 września 2007 r.w sprawie powolania Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie § 31 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/N/13/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (zm.: Uchwała Nr IX/271/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następującym składzie:

1. Alina Serdyńska - Przewodnicząca Wydział Oświaty
2. Bożena Tworek - Członek Wydział Oświaty
6. Wioletta Zmorzyńska - Członek Wydział Oświaty
7. Andronika Maciejewska - Członek Wydział Oświaty
8. Anna Kaczkiełło - Członek Wydział Oświaty
6 Leonarda Rożek - Członek Wydział Oświaty
7 Maria Świerczek - Członek ZNP
8. Anna Lewicka - Członek MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
9. Anna Korzeniewska - Członek ZZ „Kontra”
10. Zenona Rojko - Członek KNSZZ „Solidarność 80”
11. Katarzyna Klisiak - Członek MOZ „Solidarność Ludzi Pracy”
12. Małgorzata Sadkowska - Członek NSZZ „Solidarność 80”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/12/02, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2008/12/02 09:30:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2008/12/02 09:30:38 nowa pozycja