Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 548/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu.

Data podpisania: 2007/10/24

Data wejścia w życie: 2007/10/24


ZARZĄDZENIE Nr 548/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 października 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu.

        Na podstawie § 20 ust. l. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w związku z art. 92 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz.1055) oraz w związku z art. 28 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027, zm. z 2006 r. Nr 170 poz.1217, z 2007 r. Nr 21 poz. 125), zarządzam co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 457/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu ( zm. Zarządzenie Nr 387/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 września 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 255/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2005 r. ) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Powołuje się Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zwany dalej Zespołem w składzie:

1) Andrzej Myłka –   Przewodniczący Zespołu –    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2) Andrzej Loch –   Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
3) Dorota Dobrowolska –   Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
4) Mariola Frąckowiak-Mosiężny –    Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
5) Elżbieta Głowacka –   Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
6) Mirosława Golińska –    Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
7) Halina Klocek-Kowalska –    Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
8) Ewa Rzymska-Satkiewicz –    Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
9) Lucyna Wolińska –   Członek –   Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
10) Mariusz Czarnojć –   Członek –   Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
11) Katarzyna Krauze –    Członek –   Przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
12) Rafał Szala –    Członek –   Przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu – Andrzeja Myłki funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Geodeta Miasta Wojciech Wnuk.”

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 457/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu ( zm. Zarządzenie Nr 387/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 września 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 255/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia
20 maja 2005 r. ) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2007/11/14, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/11/14 14:50:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/11/14 14:50:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/14 14:30:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/14 14:02:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/14 13:28:36 nowa pozycja