Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 623/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych.

Data podpisania: 2007/12/06

Data wejścia w życie: 2007/12/06


 

ZARZĄDZENIE NR 623/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 grudnia 2007 r.
 
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych.
 
            Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego  załącznik do Zarządzenia Nr   217/07   Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin,(zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.), Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r. zarządzam, co następuje :
 
§ 1. W Zarządzeniu 486/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 września 2006 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych (zm. Zarządzenie Nr 385/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lipca 2007 r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
 
       1) § 2 otrzymuje brzmienie:
 
§ 2. Zadaniem zespołu jest udział poszczególnych jego członków w przygotowywaniu przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych opinii plastycznych wydawanych w sprawach problemowych i ważnych dla miasta oraz, w przypadkach koniecznych, pomoc w opiniowaniu wniosków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami U.M, a także wniosków Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego”.
 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 486/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia   7 września 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych (zm. Zarządzenie 385/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lipca 2007 r.) nie ulegają zmianie.
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: WRMiFP, wytworzono: 2008/02/15, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Andrzej Waś, dnia: 2008/02/15 13:40:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Waś 2008/02/15 13:40:10 nowa pozycja