Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 25/07 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/01/18

Data wejścia w życie: 2007/01/18


ZARZĄDZENIE NR 25/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 732/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 2 skreśla się wyrazy: „z wyłączeniem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta”.

§ 2. W Regulaminie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 732/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin, wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy: „z wyłączeniem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta”.

§ 3. Pozostałe postanowienia zarządzenia 732/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/01/19, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2007/01/19 08:37:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2007/01/19 08:37:33 nowa pozycja