Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 1/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina

Data podpisania: 2007/01/02

Data wejścia w życie: 2007/02/09ZARZĄDZENIE NR 1/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.

        Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 175 poz. 1462; Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493; z 2006 Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina w następujących wysokościach:
1) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
w Szczecinie, ul. Krucza 17                                             -         2.329,58 zł.
2) Dom Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
w Szczecinie, ul. Romera 21/29                                      -         2.056,44 zł.
3) Dom Pomocy Społecznej
w Szczecinie, ul. Broniewskiego 4/6                                -         2.586,42 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1, oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 144/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 893 z dnia 7 kwietnia 2006 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2007/01/12, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/12 10:35:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:35:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:34:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:33:13 modyfikacja wartości
Violetta Kawecka 2007/01/12 09:25:49 nowa pozycja