Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 140/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2007 rok.

Data podpisania: 2007/04/02

Data wejścia w życie: 2007/01/01


ZARZĄDZENIE Nr 140/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 marca 2007 roku


w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2007 rok. 


        Na podstawie art.186 ust.1pkt.1ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz 1832) zarządzam, co następuje: 


    § 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 


    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 

    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 18/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie uszczegółowienia projektu budżetu Miasta na 2007 rok, (zm. Zarządzenie Nr 95/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia o uszczegółowieniu projektu budżetu Miasta na 2007 rok). 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku.

 


                                                                                                                                                                                 Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                                    Piotr Krzystek 
    

            

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/04/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/04/03 08:59:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 08:59:00 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 08:58:20 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 08:15:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 16:48:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 16:11:09 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 16:10:24 nowa pozycja