Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 55/07 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/02/09

Data wejścia w życie: 2007/02/09


ZARZĄDZENIE NR 55/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 lutego 2007 r.

zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin. 


        Na podstawie § 57 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje :


   § 1. W „Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin” stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 248/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 586/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 6 ust. 9 uchyla się pkt 6,

2) w § 14 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1) aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”.

   § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 248/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 586/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada 2006 r.) nie ulegają zmianie.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/02/09, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/02/19 15:03:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/02/19 15:03:01 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/02/09 11:56:30 nowa pozycja